Verkoopsvoorwaarden

Elke verzending van de producten gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

Het aanbod tot bestelling is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten (cd's, dvd's) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden. Het is verboden de producten door te verkopen of deze om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van Night of the Proms of de artiest strikt verboden.

Betwistingen omtrent bestellingen dienen ons per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Powered By OpenCart
Night of the Proms © 2018